Exempeluppgift 1: Minecraft bingo – Överlevnad

I den här uppgiften får varje tandempar en gemensam bingobricka med 16 rutor. I rutorna finns olika saker de ska hitta, tillverka eller tillaga. Tandemparen kan bestämma om de söker och tillverkar allt tillsammans eller om de delar på sig för att fylla i olika rutor med varandra. I båda fallen behöver de kommunicera med varandra vad de söker och tillverkar så att de tillsammans kan få bingo. De behöver också överleva i världen, alltså hitta mat och söka skydd från monster, vilket är lättare om de samarbetar och kommunicerar med varandra.

Objekten på bingobrickan är valda enligt vad man kan hitta i det världsfrö som vi använde. Ifall man vill använda ett annat frö behöver man på förhand gå in och se vad som finns runtomkring i världen och ändra på brickan enligt det. Finns det exempelvis ingen djungel i närheten kan man inte hitta kakaobönor som vi använt på den här bingobrickan. Gör man en helt egen bricka är det bra att fundera på vilka kunskaper i Minecraft som finns i gruppen från tidigare så att det finns både lättare och lite mer utmanande saker att hitta, tillverka eller tillaga. På detta sätt kan man differentiera aktiviteten för elever med olika mycket erfarenhet av spelet.

För den här bingobrickan finns det utförliga instruktioner för läraren hur man hittar, tillverkar och tillagar de olika objekten på brickan. Det finns också instruktioner på hur man tillverkar verktyg och andra saker som man behöver för att komma vidare i spelet. Många elever är redan bekanta med Minecraft så dra nytta av deras kunskaper och be dem hjälpa sina kompisar när de kan. Det är bra att genast från början uppmana eleverna att i första hand fråga om hjälp av sin tandempartner, för på detta sätt skapas behov för dem att interagera med varandra.

Bingobricka

Instruktioner för eleverna

Instruktioner för läraren

Minecraftordlistan

 

NOT AN OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG OR MICROSOFT.