Aktivitet/Resurs

Språkpärlor – för daghem och förskola i språkbad är en uppdaterad upplaga av de klassiska fyra kompendierna som har flitigt använts inom fortbildningar som berört arbetssätt inom språkbadet. Kompendierna gavs ut av fortbildningscentralen vid Vasa universitet (senare Levón-institutet) under åren 1995–2005 och ligger nu som grund till denna handbok. De gamla kompendierna har uppdate­rats och kopplats till de nyaste läroplanerna, men huvudsyftet förblir det samma som det alltid varit: att erbjuda grundläggande kunskap och material om språkbadsundervisning för lärare inom småbarnspedagogiken, för förskollärare och för lärare som jobbar med nybörjarundervisning.

Språkpärlor

Kompendiet kan också läsas via följande länk:
https://assets.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:de0167b6-def7-4f80-b959-eb638ebf424d?view=published


Materialet Synen är en tematisk helhet som har planerats så att det tar hänsyn till språkbadspedagogens dubbla roll i daghemmets alla primär- och sekundärfunktioner. Synen är avsedd för småbarnsfostran och förskoleverksamhet i språkbad. Materialpaketet omfattar både elevmaterial och lärarmaterial.

Materialet Synen

Bilagor till materialet Synen