Språkduschtandem småbarnspedagogik

I språkduschtandem jobbar vi med tandempedagogik för yngre barn som inte har studerat det andra inhemska språket tidigare, och som har ringa språkkunskaper när samarbetet inleds. Syftet är att skapa en god grund för positiva attityder gentemot det andra språket och kulturen. För den här målgruppen är det viktigt att skapa en trygg miljö där barnen kan introduceras till varandras språk genom lärorika men lekfulla aktiviteter. Nedan kan du titta på en introduktionsvideo om språkduschtandem inom småbarnspedagogiken och längre ner på sidan hittar du vår språkduschtandem-guide.

Genom att skapa erfarenheter av trygg och meningsfull samvaro och framgångsrik interaktion med den andra språkgruppen förstärker tandempedagogiken barnens tro på den egna förmågan att lära sig språk och skapar personliga kontakter mellan språkgrupperna.


Guide för lärare
Opettajan opas

Språkduschtandem inom småbarnspedagogiken: Guide för lärare – Kielisuihkutandem varhaiskasvatuksessa: Opettajan opas är ett tvåspråkigt stödmaterial för personal inom småbarnspedagogik. Guiden beskriver språkduschtandem som arbetssätt mot bakgrund av tidigare kunskap om tandempedagogik och Grunderna för planen för småbarns-pedagogik. Den diskuterar tillämpningsmöjligheter med fokus på småbarnspedagogisk verksamhet men kan även tillämpas i förskole-undervisning. Guiden innehåller även konkreta exempel på aktiviteter och arbetssätt inom olika teman, avsedda att fungera som modell och inspiration för nya tandempedagogers egna tillämpningar.

Klicka på bilden för att öppna guiden.
Klikkaa kuvaa avataksesi oppaan.