Kontakt

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

Lotta Forsman, liselott.forsman@abo.fi

Språkbad och CLIL

Siv Björklund, siv.bjorklund@abo.fi

Modersmålsinriktad finska

Michaela Pörn, michaela.poern@abo.fi

Tandem

Katri Hansell, katri.hansell@abo.fi

Michaela Pörn, michaela.poern@abo.fi

Johanna Still (småbarnspedagogik), johanna.still@abo.fi

 

Kontakt angående Språkresurs-webbsidan

Lotta Forsman, liselott.forsman@abo.fi

Sandra Bäck, sandra.back@abo.fi