Mofi-banken

Inom projektet Mofi 2.0 har projektgruppen och ett tiotal lärare i olika regioner i Svenskfinland tillsammans bildat ett tutorlärarteam som under utvecklingsarbetets gång träffats regelbundet för att inspirera varandra, utbyta erfarenheter, bidra med material och idéer. Tutorlärarna har i sin tur samarbetat med lokala lärargrupper på ca 3–5 lärare i sin egen skola/kommun/närregion. Lärarnas bidrag under utvecklingsarbetets gång har dokumenterats. En del av bidragen finns med i handboken Mofi-stigen, medan andra bidrag har samlats här i den digitala materialbankenMofi-banken.

Kompetensutvecklingssatsningen Mofi-nätverkets ämnesöverskridande undervisningssekvenser med material finns även i Mofi-banken.