”Mofi-stigen. En handbok för mofi-lärare i 1–9”

Handboken Mofi-stigen är ett resultat av forsknings- och utvecklings-projektet Mofi 2.0, med målet att utveckla undervisningen i modersmålsinriktad finska (mofi) inom den grundläggande utbildningen i svenskspråkiga skolor i Finland. Projektet genomfördes 2018–2021 som ett samarbete mellan fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, Vasa övningsskola och Enheten för den svenskspråkiga verksamheten vid Utbildningsstyrelsen. Dessutom har omkring 40 lärare runtom i Svenskfinland deltagit i arbetet. 

Målgruppen är i första hand klasslärare som undervisar i mofi i årskurs 1–6 och ämneslärare i finska i årskurs 7–9. Handboken innehåller forskningsbaserade texter och förslag på undervisningshelheter som stöd och inspiration för mofi-undervisningen. Områden som ämnesövergripande arbete, differentierad undervisning och mångsidig bedömning kan ge stöd till fler lärare än mofi-lärarna. Förhoppningen är också att utbildningsanordnare tack vare handboken tydligare kan identifiera möjligheter till kontinuerliga satsningar för att stödja utvecklingen av mofi-undervisningen på bred front.

Klicka på bilden för att öppna handboken.