Vad är språk- och kunskapsutvecklande undervisning?

Språket bär kunskapen i alla ämnen! Och ingen elev kommer till skolan med ett färdigutvecklat kunskapsspråk. Därför lyfts allt oftare fram att alla lärare behöver undervisa språk- och kunskapsutvecklande (kallas också språkinriktad undervisning). Men vad innebär språk- och kunskapsutvecklande undervisning mer konkret?

Vad är språk- och kunskapsutvecklande undervisning – och varför behövs den?