Språkstärkande distansundervisning – när grunden är lagd

Perioderna av distansundervisning på grund av Covid-19 förde med sig ökad andel självständigt arbete för de flesta elever i grundskolan. Många elever blev tvungna att ta till sig innehåll i texter på egen hand och ofta också lämna in skriftliga produkter i högre grad än tidigare.

Här kan du läsa om några lärares erfarenheter från distansundervisningen och mer specifikt om hur de lyckades stödja eleverna med grund i tidigare arbete med lärstrategier.

Språkstärkande distansundervisning – när grunden är lagd