Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning

Ingen elev kommer till skolan med ett färdigutvecklat kunskapsspråk! Alla elever drar alltså nytta av språk- och kunskapsutvecklande undervisning, oberoende av modersmål. Här kan du ta del av vad språk- och kunskapsutvecklande undervisning innebär, konkretiserat genom några nedslag längs lärstigen. Vi hoppas att du ser möjligheterna att tillämpa allt fler av de stödjande principerna i det egna klassrumsarbetet!

Du kan också ta del av hur en grupp lärare med hjälp av samundervisning förändrat undervisningen i mer språk- och kunskapsutvecklande riktning (för fler exempel på kollegialt utvecklingsarbete, se Språkbad och CLIL samt Kollegialt lärande).

Missa inte undervisningsmaterial och filmklipp som illustrerar det konkreta arbetet med läsförståelsestrategier och genreskrivande (nås också via länkar inne i texterna)!