Lässtrategier och genreskrivande i nybörjarundervisningen

Den här texten beskriver tre spår inom språk- och kunskapsutvecklande undervisning som bildar en tydlig helhet i nybörjarundervisningen i ett flerspråkigt klassrum: olika aspekter av språklig medvetenhet, läsförståelsestrategier och strategier för skrivande. Mest fokus i texten ges genreskrivande enligt cirkelmodellen.

Lässtrategier och genreskrivande i flerspråkig undervisning.