Exempeluppgift 2: Bygga hinderbana eller labyrint – Kreativ

I den här uppgiften ska tandemparen bygga antingen en hinderbana eller en labyrint. Eleverna behöver alltså interagera med varandra för att fatta ett gemensamt beslut om vad de bygger innan de sätter igång.

Världen är en platt värld utan förutbestämt frö. Eleverna bygger tillsammans och kommer överens om vilka block de använder, om hinderbanans eller labyrintens struktur och så vidare. Man kan ha eleverna att följa instruktionerna som vi har gjort eller så får de bygga fritt. Många elever hade ganska lätt att hitta på egna lösningar men det är alltid bra att ha lite extra instruktioner för elever med mindre erfarenhet av spelet som kan behöva mera stöd.

När eleverna har byggt färdigt sina banor eller labyrinter utmanar de andra tandempar att genomföra banan eller labyrinten. Detta kan göras med eller utan tidtagning (tidtagning är ett bra sätt att öva hur man anger tid och siffror på det andra inhemska språket). Det är viktigt att förbereda eleverna på hur länge de har tid att bygga så att de också hinner utmana någon.

Uppgiftsdokumentet är uppbyggt så att det går enkelt att printa dubbelsidigt så att varje uppgift får en svensk och en finsk sida och tilläggsinstruktionerna printas dubbelsidigt. Första sidan är placerad sist och printas därför enkelsidigt.

Uppgiftsdokument för Bygga hinderbana eller labyrint

 

NOT AN OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG OR MICROSOFT.