Språkduschtandem nybörjarundervisning

I språkduschtandem jobbar vi med tandempedagogik för barn som inte har studerat det andra inhemska språket tidigare, och där en del av barnen har (r)inga språkkunskaper när samarbetet inleds medan en del kommer från tvåspråkiga familjer. Syftet med språkduschtandem är att skapa en god grund för positiva attityder gentemot det andra språket och kulturen. För den här målgruppen är det viktigt att skapa en trygg miljö där barnen kan introduceras till varandras språk genom lärorika och lekfulla aktiviteter. I videon nedan får du veta mer om språkduschtandem i nybörjarundervisningen och längre ner på sidan hittar du vår språkduschtandem-guide.

Genom att skapa möjligheter till och erfarenheter av en trygg miljö, meningsfull samvaro och framgångsrik interaktion med den andra språkgruppen förstärker tandempedagogiken barnens tro på den egna förmågan att lära sig språk och skapar personliga kontakter mellan språkgrupperna.


Guide för lärare
Opettajan opas

Språkduschtandem i nybörjarundervisningen: Guide för lärare – Kielisuihkutandem alkuopetuksessa: Opettajan opas är ett tvåspråkigt stödmaterial för lärare. Guiden beskriver språkduschtandem som arbetssätt mot bakgrund av tidigare kunskap om tandempedagogik och läroplansgrunderna samt diskuterar tillämpningsmöjligheter med fokus på nybörjarundervisningen. Därtill innehåller den konkreta exempel på aktiviteter och arbetssätt inom olika teman, avsedda att fungera som modell och inspiration för nya tandempedagogers egna tillämpningar.

Klicka på bilden för att öppna materialet.
Klikkaa kuvaa avataksesi oppaan.