Svenska och litteratur

Läsfixarna:

F—2


Bild, ord och mening:

F—2


Läslust och läsläxor:

F—2

7—9