Språkbad och CLIL

Gemensamt för språkbad och CLIL är att de är exempel på två- och flerspråkiga undervisningsprogram, där en del av undervisningen sker på elevernas förstaspråk och en del på ett annat språk. I Finland erbjuds språkbad i de inhemska språken, medan CLIL-undervisning oftast ges på engelska.

Vad är flerspråkighet? Den frågan besvarades år 2015 av internationella forskare på besök i det flerspråkiga Vasa.