Språköverskridande ämnesundervisning

Språköverskridande ämnesundervisning skapar en lärmiljö där de två inhemska språken används sida vid sida både för lärande av ett visst läroämne och för kommunikationen mellan lärare och studerande. Syftet med språköverskridande ämnesundervisning är b.la. att skapa möjligheter för lärande i språköverskridande lärmiljöer, skapa positiva attityder mellan språkgrupperna samt att stödja och uppmuntra studerande att utöka sina kunskaper och våga använda det andra inhemska språket. Språköverskridande ämnesundervisning ger också en framtidsbärande erfarenhet av att samarbeta i två- eller flerspråkiga miljöer.

I språköverskridande undervisning kombineras ämneskunskap i ett visst läroämne och lärande på de två inhemska språken. Den ämnes-specifika kunskapen utvecklas och fördjupas samtidigt som det ämnesspecifika ordförrådet utvecklas på båda språken. De samverkande lärarna fungerar som språkliga modeller i sitt eget undervisningsspråk och skapar en positiv tvåspråkig lärandemiljö där de båda inhemska språken hörs och används. Studeranden uppmuntras att använda det andra inhemska språket men ges också tillräcklig språkstöd för lärandet och genomförandet av uppgifter.

Två olika modeller för språköverskridande ämnesundervisning har skapats och verkställts i praktiken inom projektet Co-teaching där man inom skolämnena kemi och gymnastik utvecklat lämpliga arbetssätt för två till karaktären olika ämnen. I kemi har studerande samarbetat i språköverskridande laborationsgrupper medan gymnastikkursen för första årets studerande bestod av ett flertal språköverskridande lektioner i olika konstellationer under kursens gång. Handlednings-material för språköverskridande ämnesundervisning i kemi hittas längre ner på sidan.

I introduktionsvideon nedan ger lärarna en inblick i hur språköverskridande ämnesundervisning kan förverkligas med utgångspunkt i erfarenheter från projektet Co-teaching.


Handledningsmaterial
Ohjausmateriaali

Handledningsmaterialet Co-teaching – Kemianlaborointi kielirajat ylittävissä ryhmissä är ett tvåspråkigt stödmaterial för lärare som är intresserade av att inleda språköverskridande samarbete inom ämnes-undervisningen. Handledningsmaterialet beskriver hur lärarna inom projektet Co-teaching utformat och förverkligat språköverskridande kemilaborationer i praktiken. Materialet ger förutom värdefulla tips för inledning och planering av samarbete också ett konkret exempel på hur språköverskridande ämnesundervisning kan förverkligas. Handledningsmaterialet är avsett för att stöda, inspirera och tillämpas vidare i den egna kontexten!

Klicka på bilden för att öppna handledningsmaterialet.
Ohjausmateriaali avautuu kuvaa klikkaamalla.