Aktivitet/Resurs

Språkpärlor – för daghem och förskola i språkbad är en uppdaterad upplaga av de klassiska fyra kompendierna som har flitigt använts inom fortbildningar som berört arbetssätt inom språkbadet. Kompendierna gavs ut av fortbildningscentralen vid Vasa universitet (senare Levón-institutet) under åren 1995–2005 och ligger nu som grund till denna handbok. De gamla kompendierna har uppdate­rats och kopplats till de nyaste läroplanerna, men huvudsyftet förblir det samma som det alltid varit: att erbjuda grundläggande kunskap och material om språkbadsundervisning för lärare inom småbarnspedagogiken, för förskollärare och för lärare som jobbar med nybörjarundervisning.

Språkpärlor

Kompendiet kan också läsas via följande länk:
https://assets.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:de0167b6-def7-4f80-b959-eb638ebf424d?view=published


Materialet Att hålla kniven vass innehåller material för språkutvecklande temaundervisning för årskurs 6. Paketet omfattar både elevmaterial och lärarmaterial.

Materialet Att hålla kniven vass


Materialet Framsteg är avsett att fungera som ett hjälpmedel för att förebygga och bemöta läs- och skrivsvårigheter hos elever med tvåspråkig bakgrund.

Materialet Framsteg introduktion

Prov 1 – Ljudanalys + sammanställningsblankett prov 1

Prov 2 – Auditiv diskriminering + sammanställningsblankett prov 2

Prov 3 – Ortografi och morfologi + sammanställningsblankett prov 3