Boksamtal i åk 2: Lässtrategierna befästs

Här kan du läsa om hur läraren Jenny i sitt flerspråkiga klassrum inleder ett nytt arbetsområde där det tidigare arbetet med lässtrategier ytterligare befästs och fördjupas. Med stöttning bygger hon stegvis för att eleverna småningom ska kunna föra boksamtal i smågrupp. I arbetsmomenten tillämpas hela tiden strategier för både läsande och skrivande.

Boksamtal i åk 2: Lässtrategierna befästs och fördjupas.