Språk- och ämnesöverskridande undervisning

Med språk- och ämnesöverskridande undervisning avses ett arbetssätt där två språk används sida vid sida i en ämnes- eller temahelhet som kan byggs upp av flera läroämnen. Målet med språk- och ämnes-överskridande undervisning är att ge eleverna möjligheter att öva och använda det andra språket i meningsfulla sociala kontakter och möten med jämnåriga elever över språkgränserna i en trygg skolkontext.

De samverkande lärarna fungerar som språkliga modeller i sitt eget undervisningsspråk och skapar en positiv tvåspråkig lärandemiljö för eleverna där de båda språken hörs och används. Eleverna uppmuntras att använda det andra språket men ges också tillräckligt språkstöd för kommunikationen och genomförandet av innehållet.

Samarbetet byggs upp kring valda läroämnen eller en temahelhet. För att ge samarbetet de bästa förutsättningarna är det gynnsamt att introducera och inleda arbetet med den egna gruppen innan det språk-överskridande samarbetet dras igång för att säkerställa elevernas trygghetskänsla gällande ämneskunskap.

I projektet Med på noterna förverkligades det språk- och ämnes-överskridande samarbetet mellan lärare och elever i språkbad och reguljära finska och svenska klasser i åk 5 och 6. Samarbetet förverkligades som helhetsundervisning där olika läroämnen kombinerades och behandlades på finska och svenska. Du kan bekanta dig med det språk- och ämnesöverskridande samarbetet inom projektet Med på noterna genom att se på projektets introduktionsvideo nedan och läsa handledningsmaterialet som finns längre ner på sidan.


Handledningsmaterial
Ohjausmateriaali

Handledningsmaterialet Med på noterna – Kieli- ja ainerajoja ylittävä opetus ja yhteistyö suomenkielisten ja ruotsinkielisten oppilaiden välillä är ett tvåspråkigt stödmaterial för lärare som är intresserade av att inleda språk- och ämnesöverskridande samarbete. Handlednings-materialet beskriver hur lärarna inom projektet Med på noterna lagt upp samarbetet och förverkligat det i praktiken. Handledningsmaterialet ger stöd för planeringen och inledandet av samarbetet och också en konkret modell för hur språk- och ämnesöverskridande samarbete kan förverkligas. Handledningsmaterialet är avsett för att stöda, inspirera och tillämpas vidare i den egna kontexten!

Klicka på bilden för att öppna handledningsmaterialet.
Ohjausmateriaali avautuu kuvaa klikkaamalla.