Kollegialt lärande – om olika modeller

I den här texten beskrivs kollegialt lärande genom samundervisning, med stöd av facilitator eller inspirerat av aktionsforskning. Det handlar om olika modeller för kollegialt lärande som i andra texter konkretiseras bl.a. genom erfarenheter av samarbete runt språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning.