Samundervisning runt lärstrategier i åk 7–9

Texten handlar om samundervisning i åk 7-9 som ett sätt att fokusera resurser för språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning, bl.a. med tanke på inkluderingen av flerspråkiga elever. Samundervisning innebär samtidigt kollegial fortbildning för lärarna.