Händelsekalender

Läsåret 2021-2022

29.10.2021 hålls ett tvåspråkigt slutseminarium tillsammans med DIDIA som också är ett projekt inom Hallå!-programmet. Mer information här.

Läsåret 2020-2021

22.4.2021 Johdatus Eluokkatandemiin – Introduktion till Eklasstandem. Webinarium anordnat av svenska.nu-nätverket. Video från webinariet här.

Läsåret 2019–2020

6.2.2020 VAKKI-symposium i Vasa, Katri Hansell & Sandra Bäck – Lärarens interaktion i virtuell tandemundervisning. Symposiets program.

4-5.2.2020 Fortbildning Språklig och kulturell glädje, Modul 1: Tandem. Samarbete med Helsingfors universitet. Helsingfors.

14.1.2020 Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! – mellanseminarium och workshop. Åbo Akademi, Vasa.

8-9.10.2019 Fortbildning Språkpärla 4, Katri Hansell – föreläsningen Språkberikad småbarnspedagogik – Språkduschtandem och Kielistigen. Helsingfors.

7.10.2019 Fortbildning Språkpärla 4, Katri Hansell – föreläsningen Språkberikad
småbarnspedagogik – Språkduschtandem och Kielistigen. Vasa.

3-4.10.2019 Konferensen Noralf 2019: Aktionsforskning och hållbarhet –
förändringskraft, tillit och ansvar, Göteborg. Katri Hansell & Marina Bendtsen, presentationen Aktionsforskningsorienterat forskar-lärarsamarbete för utveckling av språköverskridande samarbetsmodeller
https://ips.gu.se/samverkan/natverk/nnaf/konferenser/noralf2019

Läsåret 2018–2019

26.10.2018 Tandem tema-träff, LinguaVaasa, Vasa Universitet
23.10.2018 Kick off-seminarium för projektet Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! Åbo Akademi i Vasa
4-7.9.2018 The European Conference on Educational Research (ECER ), Bolzano, Italien. https://eera-ecer.de/ecer-2018-bolzano/

Läsåret 2017–2018

7–9.5.2018 Nordisk lärarutbildningskonferens 2018, Åbo Akademi Vasa (Info)
5.5.2018
Hanaholmen, Esbo. Fortbildningsdagar för sverigefinländska lärare.
(Info) Arrangörer: Sveriges finska lärarförbund SFil och Hanaholmen –
kulturcentrum för Sverige och Finland
3.2.2018 Fortbildning i Pedersöre
5.2.2018 Fortbildning i Hanaholmen, Esbo
6.2.2018 Fortbildning i Tammerfors
20.2.2018 Fortbildning i (Kuopio) OBS! flyttad till Jyväskylä
21.2.2018 Fortbildning i Uleåborg’
Mer information och amälning via svenskanu.fi 

Läsåret 2016–2017

31.7–2.8.2017 SRO-sommarkurs för svensklärare i Hanaholmen, Esbo
23–25.3.2017 Foreign Language Learning in Tandem for Higher Education, Greifswald, Tyskland
23.1.2017 Forum för finsklärare, Tammerfors
14.12.2016 Lärarseminarium Pohjola-Norden i skolan, Tammerfors
11.10.2016 Gymnasieforum, Utbildningsstyrelsen, Helsingfors
6.10.2016 DiDiDi-seminarium Projekt möter projekt, Vasa

Läsåret 2015–2016

19.11.2015 Pedagogiska vetenskapsdagarna i Vasa, Symposium
11–12.2.2016 VAKKI-symposium i Vasa, Symposiets program
18–19.4.2016 Språk så in i Norden, Stockholm, Sverige
28.4.2016 Tandemseminarium i Vasa, Handboken om Klasstandem lanseras,                        Seminariets program

Presentationer på seminariet:

Läsåret 2014–2015

16.11.2014 Minä & Tiede-föreläsning om Klasstandem i Seinäjoki
18.11.2014 Minä & Tiede-föreläsning om Klasstandem i Vasa
30.9.2014 Tvåspråkighetsdag vid Lykeion i Vasa
Läsåret 2014–2015 Fortbildning för finsklärare (CLL) vid Åbo Akademi Vasa
Kursbroschyr

Läsåret 2013–2014

23.4.2014 Språkmöten ”Från samlokaliserade skolor till tvåspråkiga skolor?”
12–14.4.2014 Vilda Västerbotten – en fortbildnings- och kulturresa
13–14.2.2014 Ainedidaktiikan päivät i Jyväskylä