Handböcker och material

Handboken om klasstandem

Boken beskriver klasstandem som undervisnings-modell och visar hur klasstandem kan tillämpas i språkundervisningen i praktiken. I boken ges konkreta råd och idéer för hur lärare kan planera, genomföra och utvärdera en tandemkurs samt förslag på lämpliga uppgifter och aktiviteter som kan användas i tandemundervisning. Även om boken bygger på ett utvecklingsarbete på gymnasienivå, kan den med fördel även användas som stöd och inspirationskälla för språklärare på alla stadier, från grundläggande utbildning till högskolenivå.

 

Eklasstandem lärarhandledning – webbsida

På den här webbsidan beskriver vi eklasstandem-modellen som utvecklats i projektet, ger praktisk handledning, beskriver fungerande klassrums-praxis samt ger exempel på uppgiftstyper och digitala verktyg som kan användas i eklasstandem.

 

 

Språkduschtandem inom småbarns-pedagogiken: Guide för lärare (pdf)

Detta är ett tvåspråkigt stödmaterial för personal inom småbarnspedagogik. Guiden beskriver språkduschtandem som arbetssätt mot bakgrund av tidigare kunskap om tandempedagogik och Grunderna för planen för småbarnspedagogik. Den diskuterar tillämpningsmöjligheter med fokus på småbarnspedagogisk verksamhet men kan även tillämpas i förskoleundervisning. Guiden innehåller även konkreta exempel på aktiviteter och arbetssätt inom olika teman, avsedda att fungera som modell och inspiration för nya tandempedagogers egna tillämpningar.

 

Språkduschtandem i nybörjarundervisningen:
Guide för lärare (pdf)

Detta är ett tvåspråkigt stödmaterial för lärare. Guiden beskriver språkduschtandem som arbetssätt mot bakgrund av tidigare kunskap om tandempedagogik och läroplansgrunderna samt diskuterar tillämpningsmöjligheter med fokus på nybörjarundervisningen. Därtill innehåller den konkreta exempel på aktiviteter och arbetssätt inom olika teman, avsedda att fungera som modell och inspiration för nya tandempedagogers egna tillämpningar.