Luokkatandem

Tandem toimii siten, että kaksi osallistujaa, joilla on eri äidinkieli, keskustelevat keskenään oppiakseen toistensa kieliä. Keskustelijat käyttävät vuoroin kumpaakin kieltä, ja toimivat siten vuoroin oppijana, vuoroin oman äidinkielensä asiantuntijana. Yhteistyö perustuu osaksi vastavuoroisuuteen, eli kumpikin osapuoli hyötyy yhteistyöstä, osaksi itseohjaukseen, mikä tarkoittaa, että kielen oppimisen yhteydessä opitaan samanaikaisesti myös suunnittelemaan, ohjaamaan ja arvioimaan omaa oppimisprosessia.

Luokkatandem on kielenopetuksen malli. Luokkatandemissa kaksi oppilasta tai opiskelijaa, joilla on eri äidinkieli, muodostavat parin ja työskentelevät yhdessä oppiakseen toistensa kieliä. Luokkatandem mallina edellyttää suunnilleen yhtä suuria oppilasryhmiä kummallakin kielellä. Luokkatandemin tavoitteena on luoda tilanteita, joissa oppilaat tai opiskelijat kummastakin kieliryhmästä voivat kohdata aidossa vuorovaikutustilanteessa ja tasapuolisesti käyttää ja kehittää valmiuksiaan toistensa kielissä. Hankkeesta lisää tietoa täältä. Sittemmin luokkatandemista on kehitetty myös virtuaalinen muoto, eluokkatandem.

Tandem teki läpimurtonsa saksalais-ranskalaisen nuorisovaihdon yhteydessä 1960-luvulla. Se on Suomessa viime vuosien aikana vakiinnuttanut asemansa lähinnä aikuisille suunnattuna vapaamuotoisena kielikoulutuksena, josta tunnetuin esimerkki on Vaasan ruotsinkielisen työväenopiston, Vaasan Arbiksen vuodesta 2002 lähtien järjestämä FinTandem-kurssi. 

Lue lisää luokkatandemin käytännön opetusjärjestelyistä