Projektgruppen

Projektledare: Professor Michaela Pörn michaela.poern@abo.fi, tfn. 06-324 7373

Projektforskare:   FD Katri Hansell katri.hansell@abo.fi
                               FD Fredrik Rusk (Nord universitet) fredrik.k.rusk@nord.no
                               FM Anna Korhonen (ÅA) anna.korhonen@abo.fi

Projektassistenter:  FK Sandra Bäck, sandra.back@abo.fi
                                  PeM Matilda Ståhl
                                  PeM Charlotta Engberg

Koordinator för fortbildningsserien: FM Tiina Rautiainen tiina.rautiainen@abo.fi

IKT-pedagog: Simon Hansell (Gymnasiet i Petalax)

Svensklärare: Satu Savolainen (Leppävirran lukio)

Finsklärare: Marianne Backlund (Gymnasiet i Petalax)

Finsklärare: Jari Löf (Gymnasiet i Petalax)

Finsklärare: Åsa Löf (Vasa övningsskolas gymnasium)

Svensklärare: Olli-Pekka Salo (Jyväskylän normaalikoulu)