Tandemformer

Sedan 2012 har man jobbat med olika tandemprojekt på Åbo Akademi som har resulterat i olika tandemformer. Klasstandem (2012-2015), Eklasstandem (2015-2018) och Språkduschtandem (2018-2021). I menyn hittar du mer information om tandemformerna och projekten.