Språkduschtandem i nybörjarundervisningen

I projektet Språkduschtandem i nybörjarundervisningen samarbetade forskare med klasslärare för att utveckla nya modeller för tandempedagogik för elever i åk 1.

Språkduschtandem inom nybörjarundervisningen riktar sig till elever som inte nödvändigtvis har studerat det andra inhemska språket tidigare men kan också tillämpas för elever med tvåspråkig bakgrund. Syftet att skapa en god grund för positiva attityder gentemot det andra språket och kulturen. För den här målgruppen är det viktigt att skapa en trygg miljö där barnen kan introduceras till varandras språk genom lärorika och lekfulla aktiviteter.

I videon nedan får du veta mer om språkduschtandem i nybörjarundervisningen.