Etusivu

Tämä verkkosivu on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tandempedagogiikasta ja sen soveltamismahdollisuuksista koulukontekstissa. Esiteltävät tandempedagogiset mallit perustuvat useisiin kehittämis- ja tutkimushankkeisiin, joissa Åbo Akademin Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnan tutkijat ovat yhdessä suomen- ja ruotsinkielisten koulujen opettajien kanssa kehittäneet ja soveltaneet tandempedagogiikkaa eri oppimisympäristöihin ja kohderyhmille.