Eluokkatandem-hanke

Eluokkatandemissa (2015–2018) kaksi lukiota teki yhteistyötä toisen kotimaisen kielen, suomen ja ruotsin, opetuksessa. Åbo Akademin hanke toteutettiin yhdessä Leppävirran lukion, Gymnasiet i Petalaxin, Jyväskylän normaalikoulun ja Vasa övningsskolas gymnasiumin kanssa. Hankkeen rahoittajina toimivat Svenska kulturfonden, Harry Schaumanin säätiö ja Högskolestiftelsen.

Luokkatandem-hanke keskittyi toimivien kielipedagogisten mallien ja työskentelytapojen tutkimiseen ja kehittämiseen kielellisesti sekoittuneissa ryhmissä fyysisissä luokkahuoneissa. Eluokkatandem-hankkeessa tutkittiin, kuinka toimivia työskentelytapoja ja luokkahuonekäytäntöjä luokkatandemista voidaan soveltaa ja kehittää sopiviksi virtuaaliseen yhteistyöhön suomen- ja ruotsinkielisten opiskelijoiden välillä. Eluokkatandemissa opiskelijat työskentelevät pareittain suomen ja ruotsin kielen tunneillaan ja muun muassa puhuvat videopuheluita, chattailevat ja kirjoittavat yhdessä.

Eluokkatandem-hanke perustui käytännönläheiseen, empiiriseen toimintatutkimukseen ja opettajien, tutkijoiden ja IT-pedagogien väliseen yhteistyöhön. Tutkijat, tandemopettajat ja IT-pedagogit ovat luoneet yhdessä malleja virtuaalisiin kontakteihin yli kielirajan.

Tähän asti eTandemia on tutkittu lähinnä kansainvälisesti ja yliopisto-opetuksessa. Sen soveltaminen suomalaiseen koulukontekstiin asettaa haasteita, mukaan lukien aikaisemmissa tutkimuksissa mainitut tekniikka, erot koulujen lukujärjestyksissä, tehtävätyypit sekä opettajien etäyhteistyö. Eluokkatandem-hankkeessa valittujen fokusparien työskentelyä oppitunneilla seurataan videotallenteiden ja näytöntallennusten avulla.