Eklasstandem

Eklasstandem bygger på de kunskaper och erfarenheter som genererats inom projektet Klasstandem (2012—2015). Klasstandem som modell för undervisning i det andra inhemska språket bygger på fysiska möten mellan finsk- och svenskspråkiga elever. Dessa möten är dock inte möjliga att ordna i alla skolor i Finland. Därför behövs en virtuell tillämpning av denna modell, dvs. eklasstandem. Virtuella lärmiljöer gör det möjligt även för skolor på starkt enspråkiga orter eller med långt avstånd till andra skolor att inkludera tandemverksamhet i sin språkundervisning.

Syftet med projektet Eklasstandem är att klasstandemmodellen, med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi, tillgängliggörs för alla skolor i Finland. Därför har projektgruppens forskare, lärare och IKT-pedagog sammanställt en webbsida där vi beskriver eklasstandemmodellen som utvecklats i projektet, ger praktisk handledning, beskriver fungerande klassrumspraxis samt ger exempel på uppgiftstyper och digitala verktyg som kan användas i eklasstandem.

Eklasstandem webbsida