Startsida

Den här webbplatsen riktar sig till alla som är intresserade av tandempedagogik och dess tillämpningsmöjligheter i skolkontext. De tandempedagogiska modeller som presenteras på denna sida bygger på flera forsknings- och utvecklingsarbeten där forskare vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa tillsammans med lärare i svensk- och finskspråkiga skolor utvecklat tandempedagogik i olika lärmiljöer och för olika målgrupper.