Projektet Språkduschtandem i nybörjarundervisningen

I projektet Språkduschtandem i nybörjarundervisningen samarbetade forskare med klasslärare för att utveckla nya modeller för tandempedagogik för elever i åk 1−3. Projektet genomfördes genom samarbete mellan lärare i en finskspråkig och en svenskspråkig skola som ligger inom gångavstånd från varandra i Vasa.