Projektet Språkduschtandem inom småbarnspedagogiken

I projektet Språkduschtandem inom småbarnspedagogiken samarbetade forskare med lärare och barnskötare inom småbarnspedagogiken för att tillämpa tandem till småbarnspedagogisk verksamhet. Projektet genomfördes genom samarbete mellan två finska och två svenska daghemsgrupper i Vasa.