Oppaat ja materiaalit

Luokkatandemkäsikirja

Kirjassa kuvataan luokkatandemia kielenopetuksen mallina ja sen käytännön soveltamista opetustyöhön. Kirjassa annetaan konkreettisia neuvoja ja ideoita tandemkurssien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä ehdotuksia luokkatandemiin sopiviksi tehtäviksi ja aktiviteeteiksi. Kirja perustuu lukiossa tehtyyn kehittämistyöhön, mutta se soveltuu tuki-lukemistoksi ja inspiraation lähteeksi myös muilla asteilla työskenteleville kieltenopettajille peruskoulusta korkeakouluihin.

 

Eluokkatandem opettajan opas – verkkosivu

Tällä verkkosivulla kerromme eluokkatandemista yhtenä kielenopetuksen työskentely- ja oppimismenetelmänä, tarjoamme käytännön ohjausta, kuvailemme toimivia luokkahuonekäytäntöjä sekä tarjoamme esimerkkejä erilaisista tehtävätyypeistä ja digitaalisista työkaluista, joita voi hyödyntää tandemopetuksessa.

 

Kielisuihkutandem varhaiskasvatuksessa:
Opettajan opas (pdf)

Tämä kaksikielinen tukimateriaali on tarkoitettu varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Oppaassa kielisuihkutandemia kuvataan työskentelytapana, jonka pohjana ovat tandempedagogiikkaa käsittelevät tutkimukset sekä Varhaiskasvatus-suunnitelmien perusteet. Siinä käsitellään kielisuihkutandemin soveltamismahdollisuuksia erityisesti varhaiskasvatuksessa, mutta sitä voidaan soveltaa myös esiopetuksessa. Tämän lisäksi materiaali sisältää konkreettisia esimerkkejä erilaisista tehtävistä ja menetelmistä, joiden tarkoituksena on toimia mallina ja inspiraationlähteenä uusien tandemopettajien omassa opetuksessa.

 

Kielisuihkutandem alkuopetuksessa:
Opettajan opas (pdf)

Tämä kaksikielinen tukimateriaali on tarkoitettu perusopetuksen alempien luokkien opettajille. Opas kuvaa kielisuihkutandemia työskentely-tapana, jonka taustalla vaikuttavat tandem-pedagogiikkaa käsittelevät tutkimukset sekä opetussuunnitelman perusteet. Siinä käsitellään myös kielisuihkutandemin soveltamis-mahdollisuuksia alkuopetuksessa. Tämän lisäksi materiaali sisältää konkreettisia esimerkkejä erilaisista tehtävistä ja menetelmistä, joiden tarkoituksena on toimia mallina ja inspiraation-lähteenä uusien tandemopettajien omassa opetuksessa.