Oppaat ja materiaalit

Luokkatandemkäsikirja

Kirjassa kuvataan luokkatandemia kielenopetuksen mallina ja sen käytännön soveltamista opetustyöhön. Kirjassa annetaan konkreettisia neuvoja ja ideoita tandemkurssien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä ehdotuksia luokkatandemiin sopiviksi tehtäviksi ja aktiviteeteiksi. Kirja perustuu lukiossa tehtyyn kehittämistyöhön, mutta se soveltuu tuki-lukemistoksi ja inspiraation lähteeksi myös muilla asteilla työskenteleville kieltenopettajille peruskoulusta korkeakouluihin.

Eluokkatandem opettajan opas – verkkosivu

 

 

Kielisuihkutandem varhaiskasvatuksessa:
Opettajan opas (pdf)

Detta är ett tvåspråkigt stödmaterial för personal inom småbarnspedagogik. Guiden beskriver språkduschtandem som arbetssätt mot bakgrund av tidigare kunskap om tandempedagogik och Grunderna för planen för småbarnspedagogik. Den diskuterar tillämpningsmöjligheter med fokus på småbarnspedagogisk verksamhet men kan även tillämpas i förskoleundervisning. Guiden innehåller även konkreta exempel på aktiviteter och arbetssätt inom olika teman, avsedda att fungera som modell och inspiration för nya tandempedagogers egna tillämpningar.

 

Kielisuihkutandem alkuopetuksessa:
Opettajan opas (pdf)

Detta är ett tvåspråkigt stödmaterial för lärare. Guiden beskriver språkduschtandem som arbetssätt mot bakgrund av tidigare kunskap om tandempedagogik och läroplansgrunderna samt diskuterar tillämpningsmöjligheter med fokus på nybörjarundervisningen. Därtill innehåller den konkreta exempel på aktiviteter och arbetssätt inom olika teman, avsedda att fungera som modell och inspiration för nya tandempedagogers egna tillämpningar.