Språkduschtandem inom småbarnspedagogiken

Språkduschtandem inom småbarnspedagogiken riktar sig till yngre barn som inte nödvändigtvis har några förkunskaper i det andra inhemska språket.  Även tvåspråkiga och flerspråkiga barn kan delta i språkduschtandem. Syftet är att skapa en god grund för positiva attityder gentemot det andra språket och kulturen. För den här målgruppen är det viktigt att skapa en trygg miljö där barnen kan introduceras till varandras språk genom lärorika men lekfulla aktiviteter.

I videon nedan får du veta mer om språkduschtandem inom småbarnspedagogiken.