Språkduschtandem inom småbarnspedagogiken

I projektet Språkduschtandem inom småbarnspedagogiken samarbetar forskare med småbarnspedagoger för att utveckla nya modeller för tandempedagogik inom småbarnspedagogiken. Projektet genomförs genom samarbete mellan Malmögårdens daghem och Malmöntalon päiväkoti som ligger i samma byggnad i Vöråstan i Vasa, och mellan daghemmet Lill Kasern och Pikku Kasarmin päiväkoti som också delar byggnad i Kasernområdet i Vasa.

I projektet jobbar vi med tandempedagogik för yngre barn som inte har studerat det andra inhemska språket tidigare, och som har ringa språkkunskaper när samarbetet inleds. Syftet är att skapa en god grund för positiva attityder gentemot det andra språket och kulturen. För den här målgruppen är det viktigt att skapa en trygg miljö där barnen kan introduceras till varandras språk genom lärorika men lekfulla aktiviteter.

I videon nedan får du veta mer om språkduschtandem inom småbarnspedagogiken.