Händelsekalender

Läsåret 2018–2019

26.10.2018 Tandem tema-träff, LinguaVaasa, Vasa Universitet
23.10.2018 Kick off-seminarium för projektet Alla språk med! Kaikki kielet mukaan!
                         Åbo Akademi i Vasa
4-7.9.2018 The European Conference on Educational Research (ECER ), Bolzano,
Italien. https://eera-ecer.de/ecer-2018-bolzano/

Läsåret 2017–2018

7–9.5.2018 Nordisk lärarutbildningskonferens 2018, Åbo Akademi Vasa (Info)
5.5.2018
 Hanaholmen, Esbo. Fortbildningsdagar för sverigefinländska lärare. (Info) Arrangörer: Sveriges finska lärarförbund SFil och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
3.2.2018 Fortbildning i Pedersöre
5.2.2018 Fortbildning i Hanaholmen, Esbo
6.2.2018 Fortbildning i Tammerfors
20.2.2018 Fortbildning i (Kuopio) OBS! flyttad till Jyväskylä
21.2.2018 Fortbildning i Uleåborg’
Mer information och amälning via svenskanu.fi 

Läsåret 2016–2017

31.7–2.8.2017 SRO-sommarkurs för svensklärare i Hanaholmen, Esbo
23–25.3.2017 Foreign Language Learning in Tandem for Higher Education, Greifswald, Tyskland
23.1.2017 Forum för finsklärare, Tammerfors
14.12.2016 Lärarseminarium Pohjola-Norden i skolan, Tammerfors
11.10.2016 Gymnasieforum, Utbildningsstyrelsen, Helsingfors
6.10.2016 DiDiDi-seminarium Projekt möter projekt, Vasa

Läsåret 2015–2016

19.11.2015 Pedagogiska vetenskapsdagarna i Vasa, Symposium
11–12.2.2016 VAKKI-symposium i Vasa, Symposiets program
18–19.4.2016 Språk så in i Norden, Stockholm, Sverige
28.4.2016 Tandemseminarium i Vasa, Handboken om Klasstandem lanseras,                             Seminariets program
Presentationer på seminariet:

Läsåret 2014–2015

16.11.2014 Minä & Tiede-föreläsning om Klasstandem i Seinäjoki
18.11.2014 Minä & Tiede-föreläsning om Klasstandem i Vasa
30.9.2014 Tvåspråkighetsdag vid Lykeion i Vasa
Läsåret 2014–2015 Fortbildning för finsklärare (CLL) vid Åbo Akademi Vasa
Kursbroschyr

Läsåret 2013–2014

23.4.2014 Språkmöten ”Från samlokaliserade skolor till tvåspråkiga skolor?”
12–14.4.2014 Vilda Västerbotten – en fortbildnings- och kulturresa
13–14.2.2014 Ainedidaktiikan päivät i Jyväskylä