Projektet Språkduschtandem

Projektet är indelat i två delar – småbarnspedagogik och skolor.

Inom småbarnspedagogiken samarbetar forskare med småbarnspedagoger för att utveckla nya modeller för tandempedagogik inom småbarnspedagogiken och förskolan. Projektet genomförs genom samarbete mellan Malmögårdens daghem och Malmöntalon päiväkoti som ligger i samma byggnad i Vöråstan i Vasa, och mellan daghemmet Lill Kasern och Pikku Kasarmin päiväkoti som också delar byggnad i Kasernområdet i Vasa.

Inom skolorna samarbetar forskare med lärare i åk 1-3 för att utveckla nya modeller för tandempedagogik i åk 1-3. Projektet genomförs genom samarbete mellan lärare i Länsimetsän koulu och Gerby skola.