Eluokkatandemista kirjoitettua

Tieteellisiä julkaisuja

Rusk, F. & Pörn, M. (2019). Delay in L2 interaction in video-mediated environments in the context of virtual tandem language learning. Linguistics and Education, vol. 50, s. 5670. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0898589818302407?via%3Dihub

Engberg, C. Pörn, M. & Hansell, K. (2016). Kielirajat ylittävää yhteistyötä ruotsinkielisissä lukioissa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 9.3.2016. www.kieliverkosto.fi/article/kielirajat-ylittavaa-yhteistyota-ruotsinkielisissa-lukioissa/

Engberg, C., Pörn, M. & Karjalainen, K. (2016). eClassroom tandem – developing classroom tandem for second language learning in a school context. Teoksessa Roceanue, I. (Toim.) Learning Vision 2020. The 12th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest April 2122.2016. (PDF) Saativilla myös: http://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2016&index=papers&vol=22&paper=80466d7735edeb8a7c8bb7b1f2f429f8 

Lehti- ja internetartikkeleita

Skoglund, K. (2019). Tandeminlärning kan användas för alla språk. Minoritet.se, Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk. Saatavilla: http://www.minoritet.se/5256

Hansell, K. (2018). Etäisyys ei ole este. Tempus 5/2018, 22–23.

Hansell, S. (17.08.2016). Hankkeen ITK-pedagogi Simon Hansell bloggaa ensimmäisen vuoden kokemuksista. simonhansell.blogspot.fi/2016/08/eklasstandem.html 

Beijar, D. (22.10.2015). Petalaxelever med och utformar ny språkpedagogik. Online Vasabladet. Saatavilla: online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/79811 

Lampinen, A. (15.11.2016). Kielitaito karttuu puhumalla. Soisalon Seutu. 

Nordman, K. (29.3.2017). Skajpar för att lära sig finska. Online Vasabladet. Saatavilla: http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/138081 tai http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/138081?shareID=111132-27e0a68857

Kandidaatin- ja pro gradu -tutkielmat

Mountassir, Samir (2018). Lärarens roll i eklasstandem : En kvalitativ videostudie av lärarens roll i klasstandem. [Pro gradu] Saatavilla: http://www.doria.fi/handle/10024/158900

Smeds, Nina (2018). Eklasstandem som modell för språkundervisning : en intervjustudie av gymnasiestuderandes upplevelser av tandemundervisningen i en virtuell lärmiljö. [Pro gradu] Tritonia Vaasa.