Projektet Eklasstandem

I projektet Eklasstandem (2015-2018) samarbetar två gymnasier inom undervisning i det andra inhemska språket. Projektet vid Åbo Akademi bedrivs som ett utvecklingssamarbete tillsammans med Gymnasiet i Petalax och Leppävirran lukio. Projektet Eklasstandem finansieras av Svenska kulturfonden, Harry Schaumans stiftelse och Högskolestiftelsen.

I projektet Klasstandem låg fokus på att utveckla och undersöka fungerande språkpedagogiska modeller och arbetssätt för undervisning i språkligt blandade elev- och studerandegrupper i fysiska klassrum. I projektet Eklasstandem studeras hur fungerande arbetssätt och klassrumspraxis i klasstandem kan tillämpas virtuellt och till vilka delar de behöver modifieras för att skapa modeller för virtuellt samarbete mellan svensk- och finskspråkiga studerande. I eklasstandem jobbar studerande i par under sina finsk- respektive svensklektioner genom bl.a. videosamtal, chatt och gemensamt skrivande.

Projektet Eklasstandem bygger på aktionsforskning och samarbete mellan lärare, forskare och IKT-pedagog. De deltagande forskarna, tandemlärarna och IKT-pedagogen skapar tillsammans modeller för fungerande virtuella kontakter över språkgränsen.

Tidigare forskning om eTandem finns främst internationellt på universitetsnivå. Dess tillämpning i finländsk skolkontext medför en del utmaningar, bl.a. inom teknik, skolornas olika scheman, uppgiftstyperna och lärarnas samarbete på distans, vilka även diskuteras i tidigare forskning. I Eklasstandem studeras de utvalda fokusparen under lektionerna genom video- och skärminspelningar.