Esimerkkikurssi

Valinnaista etäkurssia kehitettäessä opettajat sopivat ensin keskenään, mitä virtuaalista opiskeluympäristöä kurssilla käytetään ja millaisia opiskelukokonaisuuksia oppilaille tarjotaan. Oman kurssimme opiskeluympäristöksi valikoitui Fronter-oppimisalusta, jonne opettajat suunnittelivat yhdessä neljä opiskelukokonaisuutta eli moduulia (esimerkki moduulista). Tandemparit valitsevat yhteisen keskustelun jälkeen kaksi moduulia, jotka suorittavat. Jokaiseen moduuliin kuuluu useita tehtäviä (esim. ennakkotehtäviä, lämmittelytehtäviä ja palautettavia tehtäviä). Palautettavia tuotoksia parit tekevät molemmissa moduuleissa yhteensä kolme: yhden suullisen, yhden kirjallisen ja yhden laajemman tehtävän, jossa opiskelijat hyödyntävät monipuolisesti kielitaidon eri osa-alueita. Palautettavat tehtävät edellyttävät oppilailta muun muassa yhteissuunnittelua ja yhdessä kirjoittamista.

Suoritusmerkinnän lisäksi opettajat antavat pareille heidän palauttamistaan tehtävistä sekä suullista että kirjallista palautetta. Lisäksi tandemparit arvioivat omaa työpanostaan ja kielitaitonsa kehittymistä.

Oppilaat ovat pitäneet siitä, että he ovat itse voineet valita suoritettavat moduulit. Parasta on ollut se, että oppilaat ovat voineet olla joustavasti yhteydessä toisiinsa itselleen parhaiten sopivina aikoina. Virtuaalitapaamisia on ollut viikoittain, usein myös viikonloppuisin, ja ne ovat olleet kestoltaan 30–90 minuuttia.

Takaisin