Tips på vidare läsning

Backlund-Kärjenmäki, E. Heilä-Ylikallio, R. Granfors, U. (red). (2017). Digitala dimensioner. DiDiDi vid Vasa övningsskola i tio år (2017). Åbo Akademi.

Karjalainen, K. & M. Pörn (2015). Luokkatandem kieltenopetuksen mallina. Kieli koulun ytimessä – näkökulmia kielikasvatukseen. Opetushallitus 2015.

Hansell, K. & M. Pörn (2016). Klasstandem som modell för språkundervisning. Språk i rörelse – skolspråk, flerspråkighet och lärande. Opetushallitus.

Hilli, C. (2016) Virtuellt lärande på distans. En intervjustudie med finländska gymnasiestuderande. Åbo Akademi.

Löf, Å., Koskinen, H., Pörn, M., Hansell, K., Korhonen, A. & C. Engberg (2016). Klasstandem – En resa över språkgränsen. Luokkatandem – matka yli kielirajan. Åbo Akademi.

Pörn, M. & K. Hansell (2017). The teacher’s role in supporting two-way language learning in classroom tandem International Journal of Bilingual Education and Bilingualism