Lärplattform

Som grund för den virtuella interaktionen mellan eleverna i eklasstandem har vi använt oss av den webbaserade lärplattformen Fronter. I den virtuella  lärplattformen skapas förutsättningar för eleverna att koppla upp sig till videosamtal och att samarbeta i delade dokument. I våra projektskolor har vi valt verktyget Skype för företag  och Googles delade dokument . I lärplattformen Fronter har vi samlat alla tandempars videomöteslänkar på ett och samma ställe. Detta möjliggör också för lärarna att via länkarna gå in och delta i alla tandempars diskussioner. På samma sätt har vi samlat alla delade dokument på samma sida. Eleven behöver således inte bekymra sig över tekniska aspekter, utan behöver bara klicka på rätt länk (dokument) för att kunna börja producera gemensamma texter tillsammans med sin tandempartner.

Arbetet med att bygga upp de tekniska förutsättningarna för kursen kräver inga särskilda IT-kunskaper av läraren så länge utrustningen finns på skolan. Se gärna följande video som kort beskriver hur vi valt att bygga upp kursrummets struktur och innehåll i lärplattformen Fronter.