Skype for business

Nykyään on olemassa monia eri työvälineitä videotapaamisiin tai ns. IP-puheohjelmiksi. Skype for business on yksi tunnetuimmista tällaisista sovelluksista ja se on nykyään integroitu Office365-oppimisympäristöön. Skype for business -sovelluksen tarjoamat mahdollisuudet ovat moninaisia. Perinteisten ääni- ja videopuheluiden lisäksi puhelun aikana on myös mahdollisuus näytön ja tiedostojen jakamiseen sekä tietenkin myös chattaamiseen. Ohjelman käyttäjälle tarjotaan myös mahdollisuus nauhoittaa videopuhelunsa voidakseen katsoa niitä myöhemmin. Skypen vaihtoehtoina toimivat esimerkiksi Googles Hangouts tai Adobe Connect. Skype for Business -sovelluksen vahvuutena voi pitää sitä, että ohjelman käyttäminen ei vaadi perinteistä soittoa vastaanottajalle. Ohjelman avulla voi luoda videolinkkejä, jolloin jokainen linkki mahdollistaa oman erillisen videotapaamisen. Tällaisia linkkejä voi hyvin koota esimerkiksi jollekin yhteiselle oppimisalustalle, jolloin useat eri videotapaamiset muodostavat samanaikaisesti tavoitettavissa olevan visuaalisen kokonaisuuden.

Projektikouluissa oppilaat tapaavat virtuaalisesti yhteisen oppimisalustan aloitussivulle koottujen linkkien avulla. 1. tandemparin linkkinä on tällöin ”Kanava 1”, 2. tandemparin linkkinä ”Kanava 2” jne. Oppimisalustassa on valittavana yhteensä 50 Skype-kanavaa, mutta selkeyden vuoksi tandempareille jaetaan oma Skype-kanavan numero, jota he käyttävät koko projektin ajan. Oppitunnin aikana opettajat voivat klikata haluamaansa linkkiä (tandemparin oma numero) ja vierailla jokaisessa videotapaamisessa seuraamassa kunkin tandemparin keskustelua.