Dialogit ja keskustelutehtävät

Dialogit ja keskustelutehtävät sopivat erinomaisesti eluokkatandemopetukseen. Kun oppilas saa keskustella samanikäisen äidinkielisen oppilaan kanssa, tulee puhetilanteista aitoja. Lisäsisältöä esimerkiksi kulttuurierojen suhteen tuo se, että oppilaat saattavat asua pitkänkin matkan päässä toisistaan. Tämän ryhmän tehtävissä oppilas joutuu kuuntelemaan tarkasti pariaan ja reagoimaan kuulemaansa. Tällöin äidinkielisellä oppilaalla on tärkeä rooli parinsa tukena ja kielimallina.

Uppvärmningsuppgift: Höstlovsbilder                                                      Eluokkatandemtunneille voi hyvin sisällyttää tehtäviä, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita ja koulunkäyntiin liittyviä tapahtumia…Lue lisää

Keskustelu kuvista: Suomalaisia käyttö- ja designesineitä sekä klassikkovaatteita                                                                                                                      I den här uppgiften övas språket samtidigt som man får insikt i den finska kulturen och man för en diskussion om föremål som finns i många hem…Läs mer

Intervju: Att lära känna varandra                                                      Suomenruotsalaisuus on antoisa teema eluokkatandemtunnilla käsiteltäväksi. Monellakaan suomenkielisellä ei ole ruotsinkielisiä ystäviä tai tietoa suomenruotsalaisuudesta…Lue lisää

Mind map: Fortsatta studier                                                                              Miellekartta-tyyppiset tehtävät toimivat hyvin minkä teeman kanssa tahansa. Aiheesta on helppo kertoa, kun siitä on selkeät avainsanat tai kysymykset…Lue lisää

Keskustelukysymyksiä: Kesätyö                                                                                 Syftet med denna uppgift är att eleverna kan reagera och svara på frågor som tandempartnern ställer dem samt på ett mångsidigt sätt berätta om sitt sommarjobb…Läs mer

A/B-övning: Arbetsintervju                                                                                   Perinteiset A/B-keskusteluharjoitukset toimivat hyvin eluokkatandemissa. Alla oleva kesätyöpaikkahaastattelu on hyvää harjoittelua oikeaa työpaikan hakua ajatellen…Lue lisää

Mielipiteen perustelu: Ota kantaa!                                                                                     I den här uppgiften ska eleverna öva sig att uttrycka sin egen åsikt och svara på tandempartnerns eventuella tilläggsfrågor…Läs mer

Tiivistelmä: Uutiskatsaus                                                                                                Inför denna uppgift är det viktigt att eleverna har förberett sig innan lektionen. Därför bör uppgiften introduceras till eleverna i god tid så att de har tid att följa med aktuella nyheter som berör tandempartnerns hemort…Läs mer