Projektgruppen

Marianne Backlund är lektor i finska och tyska vid Gymnasiet i Petalax. Hon har varit med och tillämpat och utvecklat eklasstandem under hela projekttiden, läsåret 2015-2018.

Sandra Bäck har arbetat som forskningsbiträde inom projektet Eklasstandem under projektets sista år. Hon har ansvarat för koordineringen av materialinsamlingen i kontakt med eleverna samt deltagit i forskar-lärarsamarbetet.

Charlotta Engberg är klasslärare vid Svenska samskolan i Tammerfors. Hon har som forskningsbiträde bidragit till utvecklingen av tandempedagogiken samt har själv erfarenhet av att delta i eTandem på fritiden.

Katri Hansell är projektforskare vid Åbo Akademi, bland annat inom projektet Eklasstandem. Hon har lång erfarenhet av tandempedagogik och har sedan 2003 utvecklat, koordinerat, forskat och fortbildat i tandem som modell för språkundervisning från småbarnspedagogik till högskolor och fria bildningen, liksom även i språkundervisning och språköverskridande undervisningssamarbete generellt.

Simon Hansell är ämneslärare vid Gymnasiet i Petalax och fungerar som IKT-pedagog för skolorna i Malax och Korsnäs kommuner samt inom projektet Eklasstandem.

Tiina Harkkila arbetade som finsklärare vid Gymnasiet i Petalax under åren 2015-2017 och deltog i tillämpandet och utvecklandet av eklasstandem under projektets första två år.

Anna Korhonen är universitetslärare och doktorand i finska språkets didaktik vid Åbo Akademi. Hon har varit med och utvecklat tandempedagogiken sedan 2013. Hon har även lång erfarenhet av finskundervisning på yrkeshögskolenivå där hon varit med om att utveckla tandemundervisning i det andra inhemska språket.

Jari Löf toimii suomen kielen lehtorina lukiossa Gymnasiet i Petalax. Hän on ollut luomassa yhteistyötä yli kielirajan Leppävirran lukion kanssa vuodesta 2009 lähtien (TOKI-projekti). Hän on osallistunut eluokkatandemin kehittämiseen lukuvuonna 2017-2018.

Åsa Löf är lektor i finska vid Vasa övningsskola. Hon har tillämpat och utvecklat klasstandem sedan läsåret 2009-2010 och eklasstandem sedan läsåret 2017-2018. Hon har även fortbildat lärare inom klasstandem och publicerat artiklar om ämnet samt varit en av författarna till handboken Klasstandem – en resa över språkgränsen (2016).

Michaela Pörn är professor i finska språkets didaktik vid Åbo Akademi. Hon har sedan 2012 varit engagerad i utveckling av tandempedagogik inom lärar­ut­bildningen vid Åbo Akademi och har lång erfarenhet av olika former av utvecklingsarbeten och aktionsforskning i samarbete med språk­lärare i skolor på olika stadier.

Tiina Rautiainen on tandemoppimisesta ja virtuaalisista oppimisympäristöistä kiinnostunut kieltenopettaja, joka on osallistunut kehitystyöhön hankkeen tutkimusavustajana ja koordinoinut eluokkatandem-jatkokoulutuksia (2016-2018). Hänellä on myös kokemusta digitaalisen oppimateriaalin tuottamisesta ja omakohtaista kokemusta tandemoppimisesta.

Fredrik Rusk är førsteamanuensis vid Nord universitet (Bodø, Norge). Han har sedan projektet Klasstandem varit involverad i forskning i tandempedagogik i klassrumskontexter och har lång erfarenhet av videoforskning och interaktionsforskning i språkundervisningskontexter.

Olli-Pekka Salo on Jyväskylän normaalikoulun ruotsinopettaja. Hän on ollut kehittämässä kielirajat ylittävää yhteistyötä Vasa övningsskolan kanssa vuodesta 2011 lähtien. Eluokkatandemin kehittämiseen hän on osallistunut lukuvuodesta 2017-2018 alkaen.

Satu Savolainen on Leppävirran lukion ruotsinopettaja. Hän on ollut luomassa yhteistyötä yli kielirajan ystävälukio Gymnasiet i Petalax:in kanssa vuodesta 2007 lähtien (TOKI-projekti). Hän on ollut mukana eluokkatandemin kehittämässä lukuvuodesta 2015-2016 alkaen.

Matilda Ståhl är doktorand inom pedagogiska vetenskaper vid Åbo Akademi och hennes forskning handlar om hur identitet och visualitet konstrueras i informella virtuella lärmiljöer. Hon har varit med i projektet sedan våren 2016 och har förutom visuella bidrag diskuterat den virtuella lärmiljöns inverkan på tandempedagogiken.