Miten päästä alkuun?

Toimivaan yhteistyöhön eluokkatandemissa tarvitaan monen henkilön yhteistä panosta niin oman koulun sisällä kuin yhteistyökoulun kanssa. Kieltenopettajat ovat luonnollisesti avainasemassa, mutta myös koulujen rehtoreilla ja tieto- ja viestintätekniikasta vastaavilla henkilöillä sekä mahdollisesti myös it-pedagogeilla on tärkeä rooli toimivan yhteistyön rakentamisessa.

Tandemyhteistyön edellytykset                                                                                           Rehtorien osalta työ alkaa jo tandemyhteistyön alkua edeltävänä vuonna, koska yhtenä tandemoppituntien järjestämisen edellytyksenä on se, että suomen ja ruotsin kielen kurssit pidetään molemmissa kouluissa samaan aikaan. Tämä tarkoittaa sekä jaksojen että päivittäisten oppituntien samanaikaisuutta. Rehtorien tulee ottaa kaikki tämä huomioon suunnitellessaan seuraavan lukuvuoden tuntijakoa… Lue lisää

Kurssisuunnittelu                                                                                                 Eluokkatandemissa kieltenopettajien yhteinen kurssisuunnittelu on erittäin tärkeää, koska se luo perustan niin opettajien kuin tandemparienkin toimivalle yhteistyölle. Opettajat tapaavat – kasvotusten tai virtuaalisesti – ennen lukuvuoden alkua ja suunnittelevat yhdessä tulevaa lukuvuotta. Silloin he luovat raamit eluokkatandemopetuksen sisällölle ja käyttävät yhteisen suunnittelun perustana opetussuunnitelmaa ja yhteisten eluokkatandemtuntien lukumäärää… Lue lisää

Tandemparien muodostaminen                                                                                        Opettajien toinen tärkeä yhteinen tehtävä on tandemparien muodostaminen, joka kannattaa tehdä samalla kun suunnitellaan lukuvuoden eluokkatandemkurssien sisältöä. Oppilailta kannattaa jo etukäteen kysyä pariin ja yhteistyöhön liittyviä toiveita, esimerkiksi haluavatko he työskennellä tytön vai pojan kanssa, mitä kiinnostuksen kohteita heillä on jne. Nämä toiveet voi mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon tandempareja muodostettaessa… Lue lisää

Alkuohjeistus                                                                                                                                 Ennen varsinaisten eluokkatandemtuntien aloittamista opettajat esittelevät oppilaille yhteisen oppimisalustan sekä muut käytössä olevat työvälineet ja käyvät yhdessä heidän kanssaan läpi tandemyhteistyön periaatteet (ks. Luokkatandem-käsikirja, luku 1.1). Samassa yhteydessä käydään myös läpi erilaisia tapoja auttaa ja tukea omaa tandemparia sekä miten ja milloin kannattaa korjata erityyppisiä kielivirheitä tai lausumisvirheitä. (Tässä on esimerkki eluokkatandemtunnilta, jossa äidinkielinen auttaa pariaan kertomaan suomeksi säästä.)… Lue lisää