Tekniska krav

För att komma igång med eklasstandem behöver man egentligen ingen annan teknisk utrustning än datorer, hörlurar och internetuppkoppling (helst trådbundet). Därtill behövs någon form av lärplattform där eleverna samlas och där lärarna strukturerar upp kursinnehållet och de verktyg som används.

I projektskolorna har vi använt helt vanliga bärbara datorer och hörlurar med mikrofon. Som lärplattform har vi använt Fronter men det går lika bra att använda någon annan lärplattform, exempelvis Office365. Det som förutsätts av lärplattformen är att det är möjligt att bygga upp en slags struktur för kursen i form av en intern webbsida med länkar. Vår erfarenhet är den att det är viktigt med en central mötesplats där allt material och viktig information samlas och dit både elever och lärare loggar in för att delta i kursen. Principen är “allt på ett och samma ställe”.

Den största utmaningen är inte av teknisk karaktär utan snarare att få eleverna att inse betydelsen av att komma ihåg att ha med sig rätt teknisk utrustning och att komma ihåg alla nödvändiga lösenord. Läs gärna mer om de digitala verktyg  vi använt i eklasstandem.