Sosiaalinen media

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan verkkosivuja tai mobiilisovelluksia, joissa ihmiset voivat olla eri tavoin vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Esimerkkeinä sosiaalisista medioista voidaan mainita Instagram, WhatsApp, Twitter, blogit ja vlogit. Nuoret käyttävät paljon sosiaalisia medioita, mutta usein erityisesti kulutus- ja viihdetarkoitukseen. Sosiaalista mediaa voi kuitenkin hyödyntää monipuolisesti myös oppimisen tukemisessa ja erilaisten taitojen kehittämisessä. Esimerkiksi Twitter on erinomainen työväline myös kouluopetuksessa, ja siitä ja sen opettajalle tarjoamista mahdollisuuksista voit lukea enemmän tässä olevan linkin kautta (Twitter). Jäljempänä tässä luvussa käsitellään hieman enemmän Instagramia ja WhatsAppia eluokkatandemissa käytettävinä työvälineinä.

Yhtenä edellytyksenä eluokkatandemissa pidettävän oppitunnin onnistumiselle on kaiken sen aikana hyödynnettävän tekniikan moitteeton toiminta. Projektikouluissa oppilaat kirjautuvat ensin sisään yhteiseen oppimisympäristöön (Fronter) ja tapaavat toisensa virtuaalisesti Skype for business -sovelluksen avulla. Kaikki oppitunneilla käytettävä tekniikka toimii yleensä moitteettomasti, mutta ei kuitenkaan aina. Joskus nettiyhteydessä saattaa olla ongelmia tai verkkosivuilla voi olla katkoksia. Joskus oppilaat saattavat myös unohtaa salasanansa, ovat poissa sairastumisen vuoksi tai tapahtuu jotain muuta yllättävää, mikä on esteenä tandemparin yhteiselle tandemoppitunnille. Tällaisten tilanteiden ratkaisuna voi toimia esimerkiksi WhatsApp. Oppilaat voivat jatkaa yhteydenpitoa toistensa kanssa WhatsAppin kautta ja tämä pikaviestisovellus toimiikin hyvänä varasuunnitelmana erilaisissa ongelmatilanteissa. WhatsApp toimii myös hyvänä työvälineenä oppilaiden kirjoitusprosessin aikana. Oppilaiden WhatsAppissa käymät keskustelut voidaan tällöin tallentaa ja jakaa (esimerkiksi kuvakaappauksena) opettajille, joilla on tällä tavoin mahdollisuus arvioida heidän kirjoitusprosessiansa. Eluokkatandem-hankkeessa tutkijat ovat hyödyntäneet tätä menetelmää esimerkiksi siten, että kohdeparit ovat tallentaneet omat WhatsApp-keskustelunsa ja lähettäneet ne heille.

Instagram on mobiilisovellus ja verkkosivusto, jossa painopiste on kuvien jakamisessa. Tandemkursseilla olemme luoneet yhteisen Instagram-tilin kaikille kurssilla mukana oleville oppilaille ja opettajille. Sen ensisijaisena tarkoituksena on, että oppilaat voivat julkaista siellä kuvia omasta arkielämästään sekä tietenkin kommentoida toistensa kuvia. Tämä työväline toimii myös hyvänä alustana sellaisille kuville, jotka liittyvät tandemoppitunneilla suoritettaviin tehtäviin. Koska kaikilla kurssin osallistujilla on sama käyttäjänimi (Instagram-tili), on tärkeää että jokaisella sinne tehdyllä päivityksellä on sellainen hashtag, josta käy yksilöllisesti ilmi sen lähettäjä. Tandempari 1 käyttää hashtagia #eluokkatandem1 ja tandempari 2 #eluokkatandem2 jne. Kirjoittamalla haluamansa hashtagin Instagramin hakukenttään kuka tahansa (esimerkiksi opettaja) voi nopeasti päästä katsomaan kaikkia kuvia, jotka juuri tietty tandempari on sivulle ladannut. Yhteinen Instagram-tili toimii myös hyvänä ulkoisena kanavana, jossa kaikki kyseisestä eluokkatandemprojektista kiinnostuneet voivat seurata sen sisältöä.