Lukemis- ja ääntämisharjoitukset

Lukemistehtäviä voi usein hyödyntää sekä luetunymmärtämis- että ääntämistehtävinä. Oppilas saa tällöin ensinnäkin palautetta siitä, miten hyvin hän ymmärtää tekstin sisällön. Samalla hän pääsee hyvin konkreettisesti harjoittelemaan ääntämistä, sillä oman äidinkielen ja opiskeltavan kielen ääntämisessä saattaa usein olla suuriakin eroja. Äidinkielinen oppilas on erinomainen kielimalli ja hänellä on myös konkreettinen mahdollisuus auttaa tandempariaan ääntämisen kehittämisessä. Katso lisää oppikirjojen tekstien hyödyntämisestä Luokkatandem-käsikirjasta  (Luku 2.2.3 Minkälainen opetusmateriaali sopii luokkatandemiin?)

Läs, översätt och skriv: Att läsa tidningar                                                            Media-aihetta käsiteltäessä kannattaa hyödyntää autenttista ja ajankohtaista materiaalia (esim. nettilehtiä)…Lue lisää

Uttal: tʃ- och ʃ-ljud                                                                                                           Ruotsin kielen ääntämisen harjoittelussa ruotsinkielisestä oppilaasta on paljon apua…Lue lisää