Skolornas utvecklingssamarbete

I projektet har fyra gymnasieskolor deltagit: under hela projekttiden (2015-2018) har Gymnasiet i Petalax och Leppävirran lukio utvecklat eklasstandemmodellen. Under läsåret 2017‒2018 har även Vasa övningsskolas gymnasium och Jyväskylän normaalikoulun lukio påbörjat sitt eklasstandemsamarbete och deltagit i projektgruppen. Det gemensamma för dessa två skolpar är att de sedan tidigare haft etablerat samarbete, även om kontakten mellan dem varit mer sporadisk och bestått främst av skolbesök.

Undervisningen har i projektskolorna organiserats i praktiken så att man har haft tandemlektioner en gång i veckan, varannan vecka en finsklektion och varannan vecka en svensklektion förutom den första gemensamma lektionen som har varit tvåspråkig så att man delat lektionstiden jämnt mellan språken. Om det annars skulle bli ojämnt mellan språken har man kunnat inkludera en till tvåspråkig lektion. Exempel på uppgifter som tillämpats i eklasstandem ges i kapitlet uppgiftstyper. Dessa exempeluppgifter har utarbetats med tanke på en viss kurs och inom ett visst tema men uppgiftstyperna i sig går att tillämpa på olika nivåer (årskurser och stadier), i olika teman och på olika språk. Se gärna ett exempel på hur en uppgift kan tillämpas för olika målgrupper.