Malatesta

jos kuva ei näy, klikkaa tästä

Upsalan Carolina Redivivaan sisään tullessa saapui muistaakseni ensin jonkinlaiseen suljettuun eteiseen, kuin tuulikaappiin (mutta tietysti isoon; seinät olivat korkeista kivistä). Sen jälkeen oli aula, jossa jollakin tavalla sijoitettuina sijaitsi naulakoita, vessoja ja istumatiloja. Aulasta vasemmalla kädellä oli kulku kirjaston kahvilaan. Aulasta eteenpäin, suoraan ovien läpi, alkoi varsinainen kirjastoalue, hiljaisuus, lukupaikat, hakupäätteet, kirjastonhoitajat jne jne. Huomaan muistavani nämä hatarasti, mutta sisuksissani aula, käytävä kahvilaan sekä ovet varsinaiselle kirjastoalueelle tuntuvat kuitenkin selkeästi liittyvän yhteen.

C. Rediviva oli uskomattoman hyvä kirjasto. Siltä ainakin vaikutti, kun jo ensimmäisenä päivänä löysin kirjoja, joita olin tavoitellut kovasti ja kauan. Ensimmäisiä kirjoja, joita hankin käsiini, oli Edward Malatestan Interiority and the Covenant. ”Sisällisyys ja liitto” oli tarttunut haaviini, koska etsin mahdollisuutta tulkita Jeesuksen lausumaa jakeissa Luuk. 17:20-21 liittoteologian avulla. Jakeissa esiintyy kreikan pre/postpositio ἐντός. ”Jumalan valtakunta on ἐντὸς ὑμῶν.” Vanha kirkkoraamattu käänsi prepositiosanonnan ”sisällisesti teissä”, mutta uuteen kirkkoraamattuun oli tulossa monissa moderneissa käännöksissä yleistynyt ”teidän keskellänne”. Pro graduani ohjannut professori Jukka Thurén toimi Suomen raamatunkäännöskomitean asiantuntijana ja oli selvillä siitä, että esim. Ruotsin kirkon uudessa käännöksessä oli kuitenkin pitäydytty ”sisäisesti” -ilmaisussa. Harald Riesenfeldt, joka siellä puolella vaikutti paljon asioihin, oli hiljattain tutkinut ἐντός-sanaa, ja tullut tulokseen, ettei ἐντός voi merkitä ”keskellä” vaan ainoastaan (jonkin asian) ”sisällä”. Syvensin gradussani Riesenfeldtin tutkimusta ja päädyin vahvistamaan hänen ratkaisunsa: kohta on käännettävä ”Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä”. Uudessa kirkkoraamatussamme se lopulta käännettiin ”teidän keskellänne”, mutta nootissa lisätään: ”Toinen tulkinta: sisäisesti teissä.”

Malatestan kirja ei tuossa vaiheessa osoittautunutkaan hyödylliseksi. Minulla oli ollut esiymmärrys siitä, että Jumalan valtakunnan ”sisäisyyttä” voisi perustella uuden liiton sisäisyydellä. Kuuluisa Jeremian kirjan profetia uudesta liitosta totesi mm. seuraavaa: ”Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä” (Jer. 31:33). ”Sisimpään” on hepreassa ilmaistu prepositiolla ב, ”-ssa/ä”, ja substantiivilla קרב, ”sisus”. בקרבכם ja ἐντὸς ὑμῶν molemmat tarkoittivat ”teidän sisällänne”. Jos Jumalan valtakunnan voisi nähdä korreloivan Jumalan liiton kanssa, olisi mahdollisuus ymmärtää, miksi Jeesus sanoisi valtakunnan olevan sisäinen asia – siis ainakin tässä yhteydessä. Muuten voisi olla vaikea selittää jae Luuk. 17:21 osaksi Jeesuksen opetusta. Malatestan kirja kuitenkin käsitteli sisäisyyttä ja liittoa 1. Johanneksen kirjeessä. Myöhemmin hyödynsin kirjaa kirjoittaessani artikkelia Paavalin teologiasta ja kun löysin eräälle paavalilaiselle aspektille vastaavuuden juuri tuossa, miten uuden liiton tietäminen ja kykeneminen ilmenivät 1. Johanneksen kirjeessä. Mutta Jeesuksen opetuksen tai jakeen Luuk. 17:21 tutkimiseen Malatestasta ei ollutkaan apua. Opin C. Redivivan jo silloin varsin kehittynyttä hakupäätettä ahkerasti käyttäessäni, ettei nimi eikä aina sisällysluettelokaan tuoneet varmuutta siitä, että jokin tutkimus olisi relevantti, tai ei olisi. Oli siksi parasta tilata kaikki hiukankin lupausta herättävä materiaali nähtäväksi.

Liiton sisäisyys ei sitten loppujen lopuksi noussut esiin väitöskirjassani. Asia olisi kuitenkin tutkimisen arvoinen. Mielenkiintoinen on esimerkiksi tärkeä jae Mark. 1:15: ”Aika (kairos) on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle.” Siinä oleva paljon tutkittu ilmaisu ”tulla lähelle”, kreikaksi ἐγγίζω, ilmaistaan hepreaksi samalla sanalla kuin ”sisimpään” tuossa Jeremian kirjan jakeessa 31:33, siis sanalla קרב – aram. קרבﬡ – joka kuitenkin nyt toimii verbinä. Ja silloin, verbinä, קרב merkitsee ”tulla lähelle”. Ehkä tuo aika, jonka Jeesus sanoi täyttyneen, olikin uuden liiton aika, jolloin Jumalan valtakunta tulisi sisäisesti meihin. Se ei toki sulkisi pois muunlaistakin Jumalan valtakunnan (lähelle) tulemista.